Хоёр хос жижиг цагаан одууд бие биеэ тойрон асар хурдтай эргэдэг

Хоёр хос жижиг цагаан одууд бие биеэ тойрон асар хурдтай эргэдэг

7 минутын бүр энэ хоёр од бие биеэ тойрон эргэж байгааг одон орончид судлаачид судалсан байна. Ингэхдээ тэд маш хурдан 2-т тооллын системийн шиг загвараар бие биеэ хиртээн эргэдэг байна.
Тэд бие биеэ асар хурдтайгаар тойрон эргэдэг бөгөөд одууд нь таталцлын долгионууд асар том эх үүсгэвэр байх магадлалтай сансар судлалын бааз дахь таталцлыг долгион судлалын илэрүүлэгчидээр судлагдсан байна.

Энэ хоёртын тооллын системийг ZTF J1539+5027 гэж нэрлэсэн ба эдгээр хоёр од нь тэдний амьдралыг төгсгөлд ойрхон байгаа юм.

Судалгаа бол анхаарал татсан цагаан жижиг одой одууд нь таталцлын долгионуудын том ялгаруулагч байх магадлалтай, гэвч цаашдаа тодорхой зүйлүүдийг илрүүлэх болно. Энэ юу гэсэн үг гэвэл J1539 систем нь таталцлын долгионууд туршилт судалгаанд хэрэглэгдэж болох юм.

Судалгааны тэмдэглүүштэй нэг хэсэг бол хуучин төхөөрөмжөөр хийгдсэн байгаа юм. 1964 оноос хойш үйл ажиллагаанд үргэлжлүүлэн хэрэглэгдэж байгаа 2.1 метр Kitt судалгааны үндэсний хүрээнд байгаа дуран юм.

Хайгуул анх хүчирхэг Zwicky Transient Facility (ZTF) -д эхэлсэн ба 48 инчийн дуран ашиглан хийсэн байна. Орой бүр тэнгэрийн сонирхолтой биетийг судалж ZTF нь ямар нэгэн тэмдэглэлт зүйлийг хайдаг, энэ нь 55 жилийн настай Kitt оргил дээрх дуран гэх мэт бусад хэрэгсэл хэрэглэдэг байна.