Бүлэг : Дотоод мэдээ

10,000 тун Спутник-V вакциныг хүлээн авлаа

10,000 тун Спутник-V вакциныг хүлээн авлаа

ДЭМБ-аас “СпутникV” вакциныг бүртгэж авах бэлтгэл ажил хангагдаж

Оюутолгой ХХК Монгол Улсын татварын албанаас тогтоосон 229.8 тэрбум төгрөгийн төлөв

Оюутолгой ХХК Монгол Улсын татварын албанаас тогтоосон 229.8 тэрбум төгрөгийн төлөв

Улсын Их Хурлаас 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Татварын ерөнхий хуулийн 50 дугаар зүйлд татварын өрд

Яавал цэргийн яргалал зогсох вэ

Яавал цэргийн яргалал зогсох вэ

Цэрэг армид өөрчлөлт хийж цэрэг сурах ёстой оффцерүүд ажлаа хуучин

Орон нутаг руу зорчих хөдөлгөөнийг 3-р сар хүртэл нээхгүй

Орон нутаг руу зорчих хөдөлгөөнийг 3-р сар хүртэл нээхгүй

Мөн батлагдсан тохиолдлуудын хавьталыг олж тогтоон тусгаарлан тандах ажлууд хийх юм

Цар тахлын эсрэг вакцин авахад АНУ-аас дэмжлэг хүслээ

Цар тахлын эсрэг вакцин авахад АНУ-аас дэмжлэг хүслээ

Мөн Мянганы сорилтын корпорацитай байгуулсан Хоёрдахь Компакт

0001УАР улсын дугаар 350 сая төгрөг хүрэв

0001УАР улсын дугаар 350 сая төгрөг хүрэв

346,300,000 төгрөг хүрсэн байна