Монголчууд соёолон насны морины хөлс авдаг нууц тайлагдлаа

Монголчууд соёолон насны морины хөлс авдаг нууц тайлагдлаа

Монголчууд хонин сүрэгтээ хөх өнгийн толгойтой хониор, адуун сүрэгтээ цагаан (бор) зүстэй мориор Сэтэр гэх зан үйлийг хийж тухайн малыг дархлан сүрэгт нь тавих бөгөөд энэ зан үйлийн утга нь тэрхүү сүргийн хамгаалалт, өсөж үржиж байхыг билэгдэл сүлд нь юмаа гэдгийг халуун хошуут тэр малаар тодотгож өгдөг байна. Энэ зан үйлийг Чингис хааны үед төрийн сүлдэндээ билэгдэн оруулж байсан нь хожим малчдын ёс заншилд ийнхүү хадгалагдан үлдсэн байна.

Төрийн туг далбаа нь тухайн улсын ард түмний хийморь, ухаан, зориг, боловсролыг төлөөлдөг учир Монгол хүнд тохирсон зөв сүр сүлдийг тодотгож бүтээдэг жаягтай байна. Хэн нэг нь санаанаасаа зохиодог зүйл биш аж.

  • Цахилж буюу давхиж яваа (амьд) цагаан (бор) соёолон насны морийг заавал сүлдэндээ оруулсан байх ёстой байдаг нь 1960-1992 оны БНМАУ-ын төрийн сүлдэнд зөв орсон байх тул зөв сүлдээ дээдэлснээр улс, зон олны амьдрал ухаан бодол тэгширч хүн ардын амьдрал дээшилдэг байна.
  • Яагаад цагаан соёолон байх ёстой юм бэ? яагаад Монголчууд соёолон морины уралдаан үзэх гэж зүтгэдэг юм бэ? яагаад соёолон морины тоос, хөлсөнд гар хүрвэл тэр жилдээ сайн сайхан явна гэж боддог юм бэ? гэх мэт асуултуудын хариуг доорх бичвэрүүдээс уншина уу.

“Хазаартай морин сүлдийг жаяглана” гэдэг бол цагаан бор соёолонд хижи нарын өөрийн нь олзыг товчоолж уялгын онолыг байгуулж, хижи нарын өөрийн нь олз “Мон”-ыг товчоолоод, Гэгээрлийн дүрэмлэн байгуулах жаяг гэдэг үг болохоос хазаартай морь зурж шүт гэсэн үг биш. Энэ бүгдийг дүрэмлэнд оруулаад, цагаан бор соёолонг төрийн сүлд болгож амилуулан тахих гэдэг үг юм.

Цахилж яваа цагаан бор соёолонгоор эн-гүн (онгон) шүтээн болгон авч төрийн сүлд байхаар Чингис хаан ЖРЛГ (зарлиг) болжээ.

1. Соёолонгийн толгойнд нь ИЭ ЭКЭ Жай Суу ИЭ Кү -ийг БӨӨ Гүн тархи /дээд эзэн эрх/ болгож ТНГР болгож соёрхохыг хэлжээ. Одоо энэ үг ИХ ЗАСАГ гэж нэршлээр хэлэгдэж байна.

Иэ ЭКЭ ТНГР -ийн бөө тархи орон зайг эзэгнэж, Ирт кү-эн боловсрол улсыг ноёрхож байгааг хэлнэ.

ЖАЙ - бол Алтан Дээд Гэр ИЭ хэний ч дээр дээд эзэгнэхүй гэдэг утгатай.

СУУ - бол Уялгын онол, Үндэсний дээд үнэний онол, Гэр-Иэ –ний онолч сэтгэхүй, ур дүй, урлахуй суу юм гэдэг. Өмнөх Соёл иргүншлийн үед дархлаа болон баталгаажсан үндэсний өөрийн суу иэ эл бүхий өв юм.

Акок Мон кү ТНГР-ийн БӨӨ гэгээн Эн ГҮН ЭРХ гэдэг үг бол ТНГР -ийн таван шатлалын оюуны нэү мон нар шинжлэх ухаан текникийн авьяасны кодтойгоо ерэн цэврээрээ Сүүн-Эх болон орон зайд байршдаг. Тэр мэдээллийг хүүний цогцосоор хүслийн зүйтнээр шүтэлцүүлэн төрүүлэх байгалийн хууль бий. Тэднийг махан цогцсоор шүтэлцүүлэх гэвэл тэр хүүн мянган хүнсч сэхээрэл биеийг гэгээрлээр олсон байх ёстой. Мянган хүнсч сэхээрэл биеийг олно гэдэг бол удам дамжин бие болон оюуны генийг сайжруулан, удамшуулж, бүхнийг өртөөлөн өрнүүлэн ирсэн байх ёстой. БӨӨ гэдэг үг бол зөвхөн сүнс солилцдог улаач биш. Бие болон оюуны ген бүгдийг өртөөлөн өрнүүлж /сайжируулан/ удамшуулан, уламжиллуулах гэдэг үг богөөд түүнийг шинжлэх ухаанчаар гүйцэтгэх үед улаач нь туслах хүчин байх ёстой. Улаачууд нь жай ар эн, дэмч, уд-гүн нар юм. Гэгээрч, боловсорч, мэргэшсээр хүслийн зүйтэн нь хүүн болно. Хүүн нь цогцсоо солих үед түүний сүнс /оюуны нэү мон нь сэхээрэл бнеэр атомын есдүгээр задралд захирагдан, дээд таван шатлалын аль нэгэнд гэгээрч, боловсорсон, мэргэшсэн байдал 550 муу шалтгаанаас 50 -ыг хэр үйлдсэн гэх мэтээр шүүгдэн суудал олно. Үүнийг Хөх Мон КҮ ТНГР -ийн Эн Гүн эзэн ЭРХ гэдэг.

Энэ эзэн эрхийг бид эзэмшихийн тулд улс үндэстэнд өөрт нь заяасан Кү сурлагаар эзэмшинэ. Иэ-Кү сурлага гэдэг нь: Чий эрчимийн ИЭ харилцааны үржүүлэхийн сурлага гэдэг үггатай. Чий эрчимийн Иэ харилцаа байгалийн хуулиар явагддаг. Түүнийг хүний муу сэтгэл хэлбэлзүүлдэг тул ИЭ-Кү сурлага зайлшгүй амьдралаас үүдэн гарч ирсэн. Үүнийг өнөөдөр шашин гэж бид буруу ухаардаг. ИХ ЗАСАГ буюу Иэ ЭКэ Жай Суу ИЭ кү -г Цагаан бор соёолонгийн толгойнд ийнхүү соёрхжээ.

2. Хүзүү сээрэнд нь гурвын тоог авч хамтын хариуцлагыг БӨӨ КҮ-Эн бие болгож амьдрахуйд авна гэдэг үг бол гурваас дээш зургаан шатлалын их хүмүүс хамтарч уялгын онол, мон-ын онол, Гэр-Иэ -ний онолоор амьдралаа хариуцаж, ТНГР эрх олж, эргэж өртөөлөгдөн, цогцсоор төрж, 950 мөл үсү -г сайжируулсаар өртөөлсөөр дэлхийгээс дэлхий дамжин удамших генийн төгсгөлгүй тойрог эргэлтийн хуулийг шинжлэх ухаанчаар явуулахыг хүзүүнд нь соёрхжээ. Малын хүзүү зургаа байдаг. Эртний Монголчууд зургаан хүрээ их улсыг салгахгүйг бэлгэдэхдээ хүзүүг салгалгүй чанадаг ёс үүсчээ.

3. Үндэсний Алтан Дээд Үнэнийг Цоо нуруу болгож Мон кү Тнгр-ийн ЖРЛГ-т соёрхоорой гэдэг үгийн утга бол 4 ба 5 -ын тоонд авсан нь дөрвөн нэүрит засаг, ахуйн, орон зайн, цусны, тархины, засаг -ын таван тусгаар тогтнолыг соёрхожээ. Энэ бүгд их үндэслэлтэй байна. Мал бол нэг талдаа 13 хавирга х2=26 хавиргатай, сээр 12 байдаг. 117-143 -ын 35 эр-дэмд хамаардаг 26 бодис бий. Үүнийг Монгол бөө -гийн ёсонд эзний гар гэдэг, Монгол ТНГР 13 тэр нь 99 отог болдог. 12 төрлийн боловсрол эзэмшиж байж хүүн болдог гэх мэт байдаг.

4. Мянган хүнсч мөр сэхээрлийг цагаан бор соёолонгийн нэү урттай хослуулан ЭХ-Үр-Энд соёрхоорой гэдэг үг бол шинэ дэлхийн эхэнд ирж амьдарсаар 19000 жилийн турш Эх-Үр-Эн болж цогцосоор төрж, оюуны нэү мон болох гэх мэтээр хөгжлийн үеийг туулсан махан цогцост, дээд оюуны нэү мон нарыг 2-ын тоонд авчээ. Өөрөөр хэлбэл хоёр хурдны шинжлэх ухааны мэдээллийн код хадгалсан Өтүгүн цагийн оюуны нэү моныг хамааруулсан ойлголт юм.

5. Есөн ухаан, найман оюуныг урьд хөл болгож гишгэхийн өмнөх тэмтрүүл болгоорой гэжээ. Хүний цогцос 99 тэн бүхийн гэр бодисоос эсийн хувиралд орж цогцлохдоо тэнгэр тус бүрийнхээ атомын есен задралаар оршдог. Түүнд 109-216 хүртлэх элементүүдийн эрчим шүтэн барилддаг тул найман бүтээвэрт оюун гэдэг. Будда, Зонховын сургаальд арван боломж, найман завшаан гэж хэлсэн боловч бодис зүйн онолоор хэлээгүй болохоор олон зууны турш эдүгээ ирэхдээ ер бусын ид шид гэдгээр ойлгож ирсэн. Арван боломж гэдэг нь биеийг бүрдүүлсэн цогцосыг Монголын гүн ухаан арван түгээмэл ахуй гэдэг. Соракоктай хатны “Хөх Моногоуулыг ний-хэмээр бадраах хутагтай дөрвөн нэүрит их засгийн алтан дээд үнэний аялгуу” судрын тайлал болох “Сав ертөнцийн хууль, гэгээрлийн онол” номондоо атомын есөн задрал, сүнсний найман задрал [оюуны найман Мон-ын онол] -ын тyxaй би бичсэн.

6. Акок Моногоуул суу, Огоуул зөн хоёрыг хойт хөлд нь болгоож ниргэгчээр аваарай гэжээ. Зургаан шатлалын орон зайг эзэгнэгч төгс гэгээрч Чингис Каан эрднийг олсон хүүн нарын Моногоуул бие суу юм. Хөх Моногоуул суу бол Алтан дээд үнэний онолоор өөрийн бие болон оюуны генийг ИХ Засаг болгож Моногоуул болж Ир-Гүн болсныг хэлнэ. Огоуул зөн бол Алтан дээд ГЭР ИЭ онолоор гэрлийн хурдаас сэтгэлийн хурдтай шинжлэх ухааныг бүтээж ЭР болсныг хэлнэ.

7. Ерэн бүтээвэрт нүүдлийн суу иэ элийг сүүл болгон ухаарч, туг сүлд, сүнсээр соёрхоорой гэжээ. 18 төрлийн тав таван

агуулагатай 90 бүтээвэрт соёлыг мөрдвөөс махан цогцост хүн төгс гэгээрч боловсорч, мэргэшсэн нөхцөлд байгалийн мөнхийн эргэлтээр цогцос гээх үед Мон кү ТНГР-ийн хүчинд нэгдэж, эргээд нүүдлийн суу иэ эл болдог тул туг. Сүнс, сүр, сүлд юм. Улсын төрийн туг далбаа бол хүүний ерэн амин эхийг төлөөлдөг учир сүр сүлдийг тодотгож бүтээдэг жаягтай байна. Хэн нэг нь санаанаасаа зохиодог биш юм.

1960-1992 оны БНМАУ-ын төрийн сүлд зөв хувилбар нь

Ерэн бүтээвэрт соёлыг зөв хэрэглэвээс 90 цэвэрийн ДНХ –ийн цогц /сүнс/ дээд орон зайд гарах эрх олдог. Ерэн бүтээвэрт нүүдлийн соёлт өв, 90 цэврээр байгаа оюуны нэү мон нь хоёр өөр ойлгоц юм. Адууны асуух нуруунаас доош сүүлний уг хүртэл 18 үе байдаг. Үүнд шүтэлцүүлжээ. Ингэж цагаан бор соёолонгийн биеийг төрийн сүлдний Эн-Гүн болгон авчээ. Цагаан бор соёолонгийн хөхөл дэлээр есөн цагаан хөлт хау ир сүлдэт тугийг бүтээжээ. Есөн цагаан хөхөлт тугаар атомын есөн задралыг тайлж, тахиж /цөмийг цахиж/ соёрхжээ. Гэхдээ нэг атомын есөн задрал тул есөн хөхөлтэй нэг цагаан туг байх үндэслэл гарч байна. Удамшилт зохистой Дэм, ГЭр-ийн эзэн ЭРХ-т сурлагыг нүүдлийн суу иэ эл-т Кү-Эн боловсролоор хэрэглэж ЭН-г авч ноёрхохыг хэлнэ. Манайхан Соёолонгийн хөлсөнд гар хүрвэл хий морь сэргэдэг гээд наадмаар алалцах шахам юм болдог гэж сонссон юм байна. Энэ бол миний бодлоор бол онцгой зүйл биш. Хувь заяа, хий морийг нэү бодисоор засдаг Их засаг-аар өөрөө олдог гэж Монголын гүн ухаанд сургажээ.

Эх сурвалж: Интерномын дэлгүүр худалдаалагдаж байгаа Ч.Жавзанчулууны Гэр-ийн онол номноос

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_the_People%27s_republic_of_Mongolia.svg

Эх сурвалж: javzanchuluun.blogspot.com/2018/12/geriin-onol-2th-publishing.html#more