Нэг Bitcoin ханш 9000 доллар давсан

Нэг Bitcoin ханш 9000 доллар давсан

2017 оны 11 сарын сүүлээр 1 bitcoin 9000 гаруй доллартой тэнцэж байна.

Таныг хэн нэгэнтэй эсвэл гэр бүлтэйгээ хоол идэж байх үедээ ч юм уу bitcoin - ны тухай тэдэнд тайлбарлаж байх хойгуур цахим мөнгөний (cryptocurrency) үнэ цэнэ тогтмол хурдтай өссөөр байна. Энэ мэдээллийг бичиж байх үед, 1 bitcoin үнэ 9,145$ - той тэнцэж байсан.

үнийн нэмэгдэл саад тотгорыг ойлгуулах тухай энэ мэдээлэл нь хуучин болж үлдэх нь тодорхой юм. Гэхдээ Bitcoin үнэ эдгээр саадуудыг бут цохин өнгөрсөн бүх цаг үеийн дээд цэгтээ хүрэхээр хурдацтай байгаа нь 10,000 $ луу чиглэсэн хөдөлгөөнтэй байгааг илэрхийлнэ.

Цахим мөнгөний зах зээл дээр одоогоор 152 тэрбум долларын хөрөнгө эргэлдэж байна.

Миний хамтран ажиллагч нэгэн хэлэхдээ энэ оны сүүлээр 1 bitcoin ханш 10000$ - той тэнцэх байх гэсэн бөгөөд тухайн үеэс 6 өдрийн өмнө 1 bitcoin 8000$ - той тэнцэж байв.  Гэвч 2017 оны сүүл гэхэд цахим мөнгөний үнэ ханш 15000$ - той тэнцэж магадгүй гэсэн таамгийг одоогийн хурдацтай өсөлт дээрээс таамаглаж болж байна.