Оюуны өмчийн хулгайг хэрхэн зогсоох арга

Оюуны өмчийн хулгайг хэрхэн зогсоох арга

Оюуны өмчийн хулгай бол хулгайлах гэмт хэргийн нэгэн төрөл юм. Хэн нэг хүний оюун ухаанаар бүтсэн зүйлийг зөвшөөрөлгүй нууцаар авах хэлбэр. Хулгай гэх үйлдэл нь хүний өмч хөрөнгийг нууцаар зөвшөөрөлгүй авах үйлдэл.

Үүнээс хамгаалах аргууд байдаг цоожлох, нууцлах, нуух, хяналт хийх гэх мэт эдгээр гарууд эдийн засгийн хөрөнгө мөнгө шаардаж байдаг.

Нэг жишээ бол малын хулгай юм. Тухайн хулгайд алдагдсан малыг малчин хүн хүйтэн дулаанд өсгөж, ус өвс өгч, чоно нохой идэхээс хамгаалж, хариулж маллаж өсгөсөн тухайн малчин хүний оюунаар бүтээгдсэн өмч юм.

Тэр малчин хүний ухаанаар өсгөсөн малыг зөвшөөрөлгүй хулгайлан авч зарж, идэж, борлуулж байна гэдэг бол ёс зүйгүй хулгай буюу хүнээс зөвшөөрөл авч эд зүйлийг авахгүй хүмүүжилгүй хүний шинж юм.

Хүн бүр, хүүхэд бүр бие биеэсээ зөвшөөрөл аваад эд зүйлийн авдаг хүмүүжилтэй болчихвол хулгай гэдэг хар мөртэй зүйл багасах юм. Хүний алдаж байгаа гар утас гэхэд тэр хүний хөдөлмөр хийж байгаад олсон мөнгөөрөө зээл төлөөд авч байгаа тэр хүний эд хөрөнгө буюу оюуны өмч юм.

Зөвшөөрөл гэдэг хоёр хүн хоорондоо зөвшилцсөн, ойлголцсон гэдэг утгатай илэрхийлнэ.