Лебанон улсын Бейрут хотод атомын бөмбөг шиг маш том дэлбэрэлт болжээ

Лебанон улсын Бейрут хотод атомын бөмбөг шиг маш том дэлбэрэлт болжээ

Лебанон улсын Бейрут хотын далайн эргийн ойролцоо байрлах зочид буудлын орчимд 2020 оны 08-р сарын 04-ний өдөр маш хүчтэй дэлбэрэлт болжээ. Тус дэлбэрэлтийн үндсэн шалтгаан нь 6 жилийн хугацаанд аюулгүй байдал бүрэн хангагдаагүй агуулахад хадгалагдаж байсан 2,750 тонн аммонийн нитрат гэх химийн онц аюултай бодис шатсанаас болжээ. Энэ химийн бодисыг хүйтэн жин тавих зориулалтын бүтээгдэхүүнд хэрэглэх, мөн газар тариалангийн бордоонд хэрэглэдэг байна. Одоогийн байдлаар 130 орчим хүн амь үрэгдэж 5000 гаруй хүн хүнд гэмтээд байна.

Энэ бодисын химийн найрлага: